SHIN-ETSU SILICONE

Năm 1953, Shin-Etsu trở thành công ty đầu tiên ở Nhật Bản tham gia vào lĩnh vực kinh doanh silicon. Trong nhiều thập kỷ kể từ đó, Shin-Etsu đã tạo ra dòng sản phẩm đa dạng được thiết kế để khai thác nhiều đặc tính hữu ích của silicon. Hiện nay Shin-Etsu cung cấp hơn 5.000 sản phẩm silicone trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm sản xuất điện / điện tử, sản xuất ô tô, xây dựng, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe và công nghiệp hóa chất…

Chúng tôi, Công ty TNHH Dầu mỡ nhờn Việt Nam hiện là nhà phân phối thương mại cung cấp các sản phẩm của hãng Shin-Etsu và đặc biệt là các chế phẩm bôi trơn, chất kết dính chuyên sâu của hãng Shin-Etsu.

Greases Low-temperature lubrication G-30 Series Suitable for lubrication in extremely low temperature applications, in which petroleum greases cannot be used
High-temperature lubrication G-40 Series Suitable for lubrication of sealed bearings, Performance complies with MIL-L-15719A.
Plastic lubrication G-501 Does not cause stress cracking in plastic, Good lubrication for steel on steel
Adhesive applications
(torque, damper)
G-330 Series General purpose
G-340 Series For low temperature applications, Little change in torque values in temperatures ranging from -30°C to +60°C
G-630 Series For bearings, Good feel, Base oil is non-silicone
Oil compounds Electrical insulation, seals KS-62F Heat-resistant, Paste consistency
KS-62M Heat-resistant
KS-63W General purpose
KS-64F General purpose, Paste
KS-64 Performance meets MIL-S-8660B specifications. General purpose

Shin-Etsu G-501 dùng cho sản xuất đồ dân dụng