LEYBONOL

LEYBONOL tuân thủ REACH, DSL và NDSL, GHS

LEYBONOL không chỉ là dầu nhớt bôi trơn thông thường. Đó là những gì giúp máy bơm của bạn hoạt động, bôi trơn các bộ phận chuyển động, cung cấp bịt kín, làm mát và thậm chí loại bỏ các chất gây ô nhiễm khỏi quá trình này. Dầu và chất bôi trơn LEYBONOL chất lượng cao rất quan trọng đối với hiệu suất và sức khỏe của máy bơm chân không của bạn. LEYBONOL được thiết kế để đảm bảo bôi trơn kín khí, ổn định hóa học, chống oxy hóa và chịu nhiệt cao cần thiết. LEYBONOL có nhiều loại dầu phù hợp tùy thuộc vào ứng dụng và công nghệ bơm của bạn.

LEYBONOL tuân thủ REACH, DSL và NDSL, GHS và nhiều loại tiêu chuẩn khác. Nhưng chúng tôi vượt ra ngoài những quy định tiêu chuẩn đó. Tất cả các loại dầu của chúng tôi đều được kiểm tra thường xuyên và nghiêm ngặt  tuân thủ để đảm bảo mỗi lô đều nhất quán và mang lại hiệu suất chân không vượt trội như nhau .

Bạn có thể đọc tất cả tài liệu về chúng tôi hoặc liên hệ với các chuyên gia kỹ sư của chúng tôi để được hỗ trợ thêm.