Food & Beverage

Dầu Leybold LVO 210

Dầu Leybold LVO 210 là  dầu bơm cho máy hút chân không loại bơm chân không Leybold có độ nhớt ISO VG 100.  Leybold LVO 210  là dầu... Xem tiếp

Dầu Leybold LVO 120

Dầu Leybold LVO 120 là  dầu bơm cho máy hút chân không loại bơm chân không Leybold có độ nhớt ISO VG 32. Leybold LVO120  là dầu... Xem tiếp

Dầu Leybold LVO 110 can 2L

Dầu Leybold LVO 110 là  dầu bơm cho máy hút chân không loại bơm chân không Leybold có độ nhớt ISO VG 32. Leybold LVO110  là dầu... Xem tiếp

Dầu Leybold LVO 100

Dầu Leybold LVO 100 là  dầu bơm cho máy hút chân không loại bơm chân không Leybold D series có độ nhớt ISO VG 100. Leybold LVO100  là... Xem tiếp