Energy

Mỡ Molykote EM-30L

Mỡ Molykote EM-30L. Mỡ đặc chủng tổng hợp gốc silicone sản xuất Nhật bản. Mô tả: Mỡ Molykote EM-30Llà mỡ gốc tổng hợp... Xem tiếp

Mỡ Molykote X5-6020

Mỡ Molykote X5-6020 mỡ đặc chủng tổng hợp gốc silicone. Mô tả: Mỡ Molykote X5-6020 là mỡ gốc tổng hợp PTFE. Molykote X5-6020... Xem tiếp

Mỡ Molykote P37

Mỡ Molykote P37 là chất bôi trơn dạng paste. Chất bôi trơn dạng paste tinh chế đặc biệt, chứa chất bôi trơn rắn, không chứa... Xem tiếp

Mỡ Molykote 1000 Spray

Mỡ Molykote 1000 Spray Chất bôi trơn dạng dầu có chứa chất bôi trơn rắn được dùng bằng cách xịt lên bề mặt. Đặc tính mỡ... Xem tiếp

Molykote 3400A hộp 500g

Molykote 3400A là chất bôi trơn phim khô đặc biệt cho không khí dùng cho các kim loại trên các vật liệu kim loại có liên quan đến... Xem tiếp