DẦU PTFE FOMBLIN

Chất lỏng perfluoropolyether Fomblin W.

Chất lỏng perfluoropolyether Fomblin W có các đặc điểm sau: • Hiệu suất cao khi làm việc ở nhiệt độ thấp đến cao • Chỉ... Xem tiếp

Dầu Fomblin Y06 hộp 1kg

Dầu Fomblin Y06 hộp 1kg Dầu Fomblin Y06 Đặc tính chính là chịu nhiệt độ cao và thấp tốt, chịu tải lớn và có các tính năng... Xem tiếp

Chất bôi trơn Fomblin LC 200

Chất bôi trơn Fomblin LC 200 Chất bôi trơn Fomblin LC 200 gốc tổng hợp PFPE cho dịch vụ bảo dưỡng bảo trì nhà máy sản xuất khí... Xem tiếp

Dầu bôi trơn Fomblin Ylox 120

Dầu bôi trơn Fomblin Ylox 120 Dầu bôi trơn Fomblin Ylox 120 gốc tổng hợp PFPE cho dịch vụ bảo dưỡng bảo trì nhà máy sản xuất... Xem tiếp

Dầu PFPE  Fomblin YL VAC 06/6

Dầu PFPE Fomblin YL VAC 06/6 Dầu PFPE Fomblin YL VAC 06/6. Độ nhớt ISO VG 71.  Đây là loại dầu đặc biệt chịu nhiệt độ cao, chống... Xem tiếp

Dầu PFPE Fomblin YL VAC 14/6

Dầu PFPE Fomblin YL VAC 14/6 Dầu PFPE Fomblin YL VAC 14/6 gốc tổng hợp PFPE. Độ nhớt ISO VG 97.  Đây là loại dầu đặc biệt chịu... Xem tiếp

Dầu Fomblin YL VAC 16/6

Dầu Fomblin YL VAC 16/6 Dầu Fomblin YL VAC 16/6 gốc tổng hợp PFPE. Độ nhớt ISO VG 110.  Đây là loại dầu đặc biệt chịu nhiệt... Xem tiếp

Dầu chân không Fomblin YL VAC 25/6

Dầu chân không Fomblin YL VAC 25/6 Dầu chân không Fomblin YL VAC 25/6 gốc tổng hợp PFPE. Độ nhớt ISO VG 113.  Đây là loại dầu đặc... Xem tiếp