DẦU LVO LEYBOLD

Dầu Leybold LVO 240

Dầu Leybold LVO 240 là  dầu bơm cho máy hút chân không loại bơm chân không Leybold có độ nhớt ISO VG 38.  Leybold LVO 240  là dầu... Xem tiếp

Dầu Leybold LVO 130

Dầu Leybold LVO 130 là  dầu bơm cho máy hút chân không loại bơm chân không Leybold có độ nhớt ISO VG 68. Leybold LVO 130  là dầu... Xem tiếp

Dầu Leybold LVO 260

Dầu Leybold LVO 260 là  dầu bơm cho máy hút chân không loại bơm chân không Leybold có độ nhớt ISO VG 24.  Leybold LVO 260  là dầu... Xem tiếp

Dầu Leybold LVO 210

Dầu Leybold LVO 210 là  dầu bơm cho máy hút chân không loại bơm chân không Leybold có độ nhớt ISO VG 100.  Leybold LVO 210  là dầu... Xem tiếp

Dầu Leybold LVO 120

Dầu Leybold LVO 120 là  dầu bơm cho máy hút chân không loại bơm chân không Leybold có độ nhớt ISO VG 32. Leybold LVO120  là dầu... Xem tiếp

Dầu Leybold LVO 110 can 2L

Dầu Leybold LVO 110 là  dầu bơm cho máy hút chân không loại bơm chân không Leybold có độ nhớt ISO VG 32. Leybold LVO110  là dầu... Xem tiếp

Dầu Leybold LVO 100

Dầu Leybold LVO 100 là  dầu bơm cho máy hút chân không loại bơm chân không Leybold D series có độ nhớt ISO VG 100. Leybold LVO100  là... Xem tiếp