Lựa chọn dầu bôi trơn công nghiệp mới nhất cho năm 2022

Lựa chọn dầu bôi trơn công nghiệp mới nhất cho năm 2022

Chỉ tiêu chính của dầu bôi trơn là độ nhớt, các chỉ tiêu chất lượng thường được sử dụng và các chỉ tiêu đánh giá như sau:

  1. Tính linh động: Độ nhớt, chỉ số độ nhớt, điểm đông đặc.
  2. Khả năng ăn mòn: Chống rỉ, ăn mòn đồng
  3. Tác động bên ngoài: Tính ổn định chống oxy hóa.
  4. Chỉ tiêu chống mài mòn: Khả năng chống mài mòn (thử nghiệm bánh răng, thử nghiệm bơm),
  5. Áp suất (thử nghiệm bốn bi, phương pháp thử nghiệm Timken, dầu là hệ số ma sát.
  6. Cảm quan, khả năng thay đổi: Màu sắc, giá trị trung hòa giá trị axit, giá trị bazơ, cặn cacbon, tro, hàm lượng nguyên tố vi lượng, độ ổn định nhiệt, điểm chớp cháy

Liên hệ thông tin: 0983326854, email: lubevietnam@gmail.com

Comments

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
*