Danh mục mỡ Molykote đạt tiêu chuẩn thực phẩm Halal

MOLYKOTE® 111 Compound 103023325 D16483 HC-22DUED69
2. MOLYKOTE® 4 Electrical Insulating Compound 103023365 D16484 HC-22DUEO72
3. MOLYKOTE® 7 Release Compound 103029811 D16489 HC-22DUCW75
4. MOLYKOTE® G-0050 FM White EP Bearing Grease 103029345 D16488 HC-22DUDR67
5. MOLYKOTE® G-0051 FM White EP Bearing Grease 103029320 D16487 HC-22DUEC70
6. MOLYKOTE® G-0052 FM White EP Bearing Grease 103023880 D16485 HC-22DUER66
7. MOLYKOTE® G-4500 FM Multi-Purpose Synthetic Grease 103024722 D16486 HC-22DUEO71
8. MOLYKOTE® G-4501 FM Multi-Purpose Synthetic Grease 103030001 D16490 HC-22DUE168
9. MOLYKOTE® High Vacuum Grease 103030452 D16492 HC-22DUE773
10. MOLYKOTE® P-1900 FM ANTISEIZE PASTE 103020778 D27485 HC-22DUBD74

Comments

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
*